Tháng: Tháng Mười 2019


Không phải góp ý nào cũng tốt. Có những góp ý giúp bạn trở nên vĩ đại hơn. Nhưng cũng có những góp ý biến bạn nhanh chóng trở thành thằng hề. Mỗi cuộc đời là mỗi câu chuyện khác Read more…